Impresum  

 • Adresa:
  Flughafen Dresden GmbH
  Postfach 80 01 64
  01101 Dresden
 • Domovní adresa:
  Flughafen Dresden GmbH
  Flughafenstraße
  01109 Dresden
 • Telefon: +49 (0)351 881-0
  Fax: +49 (0)351 881-3035

E-mail

 • Daň z přidané hodnoty:
  DE 140206335
 • Daňové číslo:
  3237/100/02460
 • HRB/obchodní rejstřík:
  1187
 • Jednatel oprávněný k zastupování:
  Götz Ahmelmann
  Johannes Jähn
 • Osoba zodpovědná ve smyslu tiskového zákona:
  Uwe Schuhart
 • Kontrolní úřad:
  Saské státní ministerstvo hospodářství, práce a dopravy

Překlad: Schweitzer Sprachendienst, Radebeul

www.dresden-airport.de je nabídka společnosti Flughafen Dresden GmbH, Flughafenstraße, 01109 Flughafen Dresden, Německo, které je zodpovědným místem ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů. Předmětem činnosti společnosti je provozování a rozšiřování dopravního letiště Drážďany, a také veškeré obchody, které souvisí s provozem dopravního letiště, jeho dalším rozvojem a se zařízeními na něm vybudovanými, včetně příslušných vedlejších obchodů. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů Vás společnost Flughafen Dresden GmbH informuje o zacházení s Vašimi osobními údaji. Pro realizaci obchodní činnosti společnosti Flughafen Dresden GmbH jsou osobní data získávána, zpracovávána a používána výhradně ve spojení s konkrétním účelem, tzn. v první řadě k optimálnímu vyřízení zakázky. Přitom dodržujeme zákonná ustavení Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a Zákona o médiích (TMG). Následující prohlášení Vám poskytne informace o tom, jakým způsobem tuto ochranu zajišťujeme a jaký druh údajů za jakým účelem získáváme.

1. Statistické vyhodnocování návštěv internetových stránek / používání služby Google Analytics

Při otevření svých internetových stránek, resp. jejich obsahu společnost Flughafen Dresden GmbH získává, zpracovává a ukládá informace o jejich přístupu do logovacích souborů na svém serveru. Tyto informace nám předává Váš prohlížeč. Získáváme a až do automatického vymazání máme uloženy tyto informace:

 • typ / verzi prohlížeče
 • používaný operační systém
 • referrer URL (předtím navštívenou stránky)
 • IP-adresu přistupujícího počítače
 • webovou stránku, ze které byl soubor otevřen, název tohoto souboru
 • datum a čas dotazu na server
 • přenesené množství dat a informaci o úspěšnosti vyžádání stránky (tzv. web-log)

Tyto údaje používá společnost Flughafen Dresden GmbH výhradně v nepersonalizované (anonymizované) formě k tomu, aby zajistila vytvoření spojení na své webové stránky, systémovou bezpečnost, technickou administraci síťové infrastruktury,a také trvalé zlepšování internetové nabídky (analýza problému). Za účelem prevence rizik nebo v případě porušování směrnic o užívání stanovených společností Flughafen Dresden GmbH mohou být v odůvodněných případech získávány a vyhodnocovány IP adresy v nezkrácené podobě a po omezenou dobu.

Specifická data týkající se spojení jsou využívána v anonymních statistikách používání stránek. Tato data nejsou spojována s daty z jiných zdrojů, ani nejsou vytvářeny uživatelské profily konkrétních osob.

Tyto stránky používají Google Analytics, webovou službu společnosti Google Inc. Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace o Vašem používání těchto internetových stránek, které soubor cookie vytvoří, jsou zasílány na server společnosti Google v USA a zde se ukládají. Google používá tyto informace k tomu, aby vyhodnotil Vaše používání webových stránek, sestavil zprávy o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele těchto webových stránek a poskytoval další služby spojené s používáním těchto webových stránek a internetu vůbec. Google tyto informace také může předat třetím osobám v případě, kdy je to předepsáno zákonem, nebo pokud třetí osoby tato data dále zpracovávají z pověření společnosti Google. Protože je pro nás Vaše soukromí velmi důležité, zamezili jsme přenosu Vaší IP adresy v rámci Google Analytics pomocí operátorů: gaq.push(['_gat._anonymizeIp']); to znamená, že Google v žádném případě neobdrží vaší IP adresu a nemůže ji tedy spojit s jinými daty, které Google ukládá.

Společnosti Google nejsou přenášeny ani jiné osobní údaje nebo informace, které by mohly směřovat k Vaší osobě. Získávání dat prostřednictvím souboru cookie můžete zamezit příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči. Chcete-li Google Analytics celkově zablokovat, doporučujeme Vám používat funkci prohlížeče Firefox (NoScript) nebo různých pluginů specifických pro Google Analytics, které existují pro různé prohlížeče.

2. Zvláštní funkce internetových stránek

Internetové stránky společnosti Flughafen Dresden GmbH nabízí, jak je níže podrobněji popsáno, různé funkce, při jejichž používání jsou získávány, zpracovávány a ukládány osobní údaje. Za osobní údaje jsou v této souvislosti, v souladu se zákonem BDSG, považovány jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby, jako je jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození.

Pokud prostřednictvím našich internetových stránek vyplňujete kontaktní formuláře nebo s námi uzavíráte smlouvy (jako například rezervace parkovacích míst), ukládáme výhradně pro zpracování poptávek, resp. objednávky, a také za účelem vytvoření, realizace a vyřízení Vašeho smluvního vztahu s námi, tyto osobní údaje:
Osobní údaje (jméno zákazníka, adresa, komunikační kontakty)
Údaje týkající se objednávky (druh služby a datum, ceny, datum objednávky služby, údaje o účtu)

Po zpracování poptávky, resp. po ukončení Vašeho smluvního vztahu se společností Flughafen Dresden GmbH jsou získané údaje vymazány, pokud nám neudělíte souhlas k uložení, zpracování a používání Vašich osobních údajů pro naše vlastní reklamní účely, pokud jste v tomto okamžiku svůj souhlas ještě neodvolali, nebo pokud nejsme povinni tyto údaje uchovávat.

3. Předávání údajů třetím osobám / jiné účely

Je-li to zapotřebí pro vytvoření, realizaci a vyřízení Vašeho smluvního vztahu se společností Flughafen Dresden GmbH, předáváme Vaše údaje třetím osobám. Třetí firmy, které společnost Flughafen Dresden GmbH zapojí do realizace smlouvy, také podléhají ustanovením o ochraně osobních údajů společnosti Flughafen Dresden GmbH a jsou smluvně vázány k dodržování důvěrnosti těchto údajů.

Vaše údaje smíme předávat třetím osobám také v případě, je-li to povoleno na základě zákonných ustanovení, například na základě zákona BDSG, a je-li to také nezbytné, například jedná-li se o předání Vašich údajů orgánům činným v trestním řízení či dozorovým orgánům, pro zamezení nebezpečí v zájmu státní či veřejné bezpečnosti nebo pro stíhání trestných činů.

Pokud jste s tím při Vašem přihlášení výslovně souhlasili, ukládáme, zpracováváme a využíváme Vaše osobní údaje pro naše vlastní reklamní účely (e-maily, tiskové zprávy, novinky Take off atd.). V žádném případě nepředáváme Vaše osobní údaje třetím osobám k reklamním účelům.

4. Informování o používání Cookies

Na různých stránkách používáme, podobně jako jiné internetové stránky, takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou lokálně ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání těchto internetových stránek. Cílem této analýzy je, abychom zatraktivnili Vaši návštěvu našich internetových stránek a součastně abychom Vám umožnili používání určitých funkcí. Takzvané dočasné cookies jsou po opuštění našich internetových stránek opět vymazány. Trvalé cookies však zůstávají uloženy na Vašem pevném disku a pomáhají nám, abychom při následující návštěvě Váš počítač rozpoznali. Cookies nezpůsobí Vašemu počítači žádné škody, neobsahují žádné viry ani jiný škodlivý software ani neslouží k zjišťování Vašich osobních údajů. Ani našim partnerským firmám není dovoleno získávat, zpracovávat či využívat prostřednictvím našich internetových stránek osobní údaje pomocí souboru cookies. Pokud si nepřejete, aby společnost Flughafen Dresden GmbH Vaše cookies používala, můžete tomu zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. V tomto případě nebudou akceptovány žádné nové cookies, Vy budete informováni, jakmile budou zaslány nové cookies nebo budou veškeré již existující cookies vymazány. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto internetových stránek.

5. Sociální pluginy – Twitter

V našich internetových stránkách jsou integrovány pluginy Twitteru (1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103). Pluginy Twitteru rozpoznáte podle modrého ptáčka na bílém podkladu nebo podle jména samotného. Viz také: https://dev.twitter.com/docs/follow-button.

Pokud pluginy přímo aktivujete (schválíte), pak se pomocí tohoto pluginu vytvoří spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Twitteru a dojde k přenosu údajů. Kromě toho jsou informace, které vidíte, Twitterem přenášeny přímo do Vašeho prohlížeče a informace o Vaší návštěvě na našich stránkách předávány Twitteru. Pokud kliknete na tlačítko „Twitter“ v době, kdy jste přihlášeni na svém twitterovém účtu, můžete prolinkovat obsahy našich internetových stránek se svým profilem na Twitteru.

Sdělujeme Vám, že jako provozovatel našich internetových stránek nemáme k dispozici žádné informace o dalším zpracovávání obsahů a jejich používání Twitterem. Příslušné podmínky, a také možnosti nastavení naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů na Twitteru (na adrese: https://twitter.com/privacy).

Nepřejete-li si, aby byly od Vás do Twitteru přenášeny osobní údaje, aktivujte prosím příslušný plugin, resp. pokud jste jej již aktivovali, odhlaste se prosím před návštěvou našich internetových stránek ze svého uživatelského účtu na Twitteru.

6. Odvolání souhlasů

Váš souhlas s uložením, zpracováváním a využíváním Vašich osobních údajů pro naše reklamní účely můžete kdykoliv odvolat, například zasláním e-mailu na adresu datenschutz@dresden-airport.de.

7. Komunikace e-mailem

Vaše osobní údaje budou při zohlednění technických a organizačních možností uloženy tak, že budou nepřístupné třetím osobám. Upozorňujeme Vás však na skutečnost, že obvyklý způsob komunikace prostřednictvím e-mailu probíhá nekódovaně, obecně není bezpečný a proto nemůže být zajištěna úplná bezpečnost údajů. V případě důvěrných údajů Vám doporučujeme zasílat je klasickou poštou.

8. Údaje – informace, přání, požadavky na provedení změn, odvolání

V souladu se Spolkovým zákonem na ochranu osobních údajů máte právo získat bezplatně informace o tom, jaké údaje jsou o Vás uloženy, resp. máte právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Vaše údaje pak budou vymazány, pokud tomu nestojí v cestě žádné zákonné úpravy. Souhlas s využíváním Vašich osobních údajů, který jste nám udělil(a), můžete kdykoliv odvolat. Pokud si přejete, abychom Vám zaslali informace o Vašich údajích, abychom tyto údaje vymazali či opravili, zašlete nám prosím e-mail na adresu: datenschutz@dresden-airport.de.

S Vašimi dotazy a podněty na téma ochrany osobních údajů se prosím obracejte na referenta zodpovědného za ochranu osobních údajů ve společnosti Flughafen Dresden GmbH:

Anne Wallat-Berger
E-mail: datenschutz@dresden-airport.de

9. Platforma pro urovnání sporů

Evropská komise vytvořila platformu pro mimosoudní urovnávání sporů. Spotřebitelé mají možnost vyjasnit spory v souvislosti s online nákupem nebo online smlouvami o poskytování služeb nejprve mimosoudní cestou. Platforma je dostupná na externím odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
V případě dotazů a podnětů se na naše zaměstnance obracejte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky.
Upozorňujeme, že se alternativního řízení k urovnávání sporů neúčastníme.

Plná verze www.dresden-airport.de