Prawa pasażerów

Prawa przysługujące pasażerom

Ilustracja: Podróżni w hali odlotów w Terminalu drezdeńskiego Portu Lotniczego

Gdy rejs jest opóźniony, anulowany lub przebukowany, w celu zminimalizowania nieprzyjemnej sytuacji należy pasażerowi pomóc. A gdy podróżni dodatkowo posiadają ograniczoną sprawność ruchową, w wielu przypadkach wymagają dalszego wsparcia podczas rejsu samolotem. Aby taka pomoc była zagwarantowana kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) przyjęły wspólne przepisy dotyczące praw pasażerów oraz założyły oficjalne punkty składania i egzekwowania skarg.

Oficjalnym punktem składania i egzekwowania skarg w Niemczech jest Federalny Urząd Lotnictwa -  zarówno w zakresie praw pasażerów w przypadku anulowania, spóźnienia rejsu lub niewykonania usługi transportowej zgodnie z zarządzeniem (EG) nr 261/2004, a także w zakresie zarządzenia (EG) nr 1107/2006, regulującego prawa pasażerów niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.

Ponadto Federalny Urząd Lotnictwa nadzoruje przestrzeganie postanowień zarządzenia (EG) nr 1008/2008, zgodnie z którym poza ostateczną ceną biletu należy osobno wykazywać podatki, opłaty lotniskowe oraz inne opłaty, dodatki i pozostałe płatności. Regulacja ta ma zapobiegać powtarzaniu się naruszania wymienionych zarządzeń w przyszłości.

W ramach swoich zadań Federalny Urząd Lotnictwa przyjmuje zgłoszenia naruszenia wyżej wymienionych przepisów i może z mocy prawa wszczynać postępowania wobec firm za udokumentowane uchybienia. W jego kompetencji nie leży jednak egzekwowanie roszczeń cywilno-prawnych, takich jak np. świadczenia wyrównawcze, zwrot pieniędzy lub inne odszkodowania. Tego rodzaju roszczeń pasażer musi dochodzić samodzielnie.

(Źródło: Luftfahrt-Bundesamt (Federalny Urząd Lotnictwa))

Stan: marzec 2017

Pełna wersja www.dresden-airport.de